EnergyStorageNL

Indutecc deelnemer van EnergyStorageNL

In de transitie naar een volledig duurzame en schone energievoorziening zal de opslag van energie een steeds grotere rol gaan spelen. Bijvoorbeeld door het opslaan van energie uit windmolens en zonnepanelen voor tijdstippen dat het niet waait en er geen zon schijnt, het opslaan van energie in elektrische voertuigen of het opslaan van zonnewarmte in de bodem. Opslag van energie wordt onmisbaar voor een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

EnergyStorageNL is het proffesionele platform waar kennis wordt gedeeld en veel informatie is te vinden over energieopslag systemen.

Overkoepelend is EnergyStorageNL ook de spreekbuis naar de overheid en heeft recent bv een Nationaal Actieplan Energieopslag overhandigd aan de politiek.

Meer informatie is te vinden op de website: EnergyStorageNL