Meten is weten

Meten is weten. Inzicht in uw energie huishouding

Wij onderscheiden twee verschillende energiemetingen:

  • Een tijdelijke meting (nul-meting)
  • Permanente meting

De tijdelijke meting gebeurt vaak om een goed inzicht te krijgen in het eigen verbruik gedurende een bepaalde periode maar ook om de netkwaliteit te meten. Middels deze Power Quality meting kunnen ogenschijnlijk "ongrijpbare" storingen geidentificeerd worden en bieden we oplossingen ter verbetering. Denk dan aan te snelle veroudering van apparatuur, ondefinieerbare uitval van apparatuur, uitvallen van groepen ontdanks dat het aansluitvermogen ruim onder de afschakelwaarde ligt. Oorzaken kunnen dan b.v. harmonische vervuiling, netflikkering, onderspanning of blindstromen zijn. Dit maken wij duidelijk zichtbaar met onze PQ meting.

Bij de permanente meting krijgt u continu inzicht in uw energiestromen. Alleen op de netaansluiting, op alle onderverdelers, op geselecteerde eindgroepen of per machine, het kan allemaal met Lovato energiemanagement. Van alleen de kWh meten tot permanente PQ meting.

Indutecc is importeur van Lovato energie management systemen. Lovato levert naast de hardware (kWh, energie en PQ meters) ook de software om de meters uit te lezen. Deze software kan als cloudbased applicatie ingericht worden waarbij alle data wordt verwerkt op een centrale (zwaar beveiligde) server van Lovato of kan op een eigen server geinstalleerd worden. Beide hebben specifieke voordelen, laat u informeren door onze salesmanagers. In beide gevallen is de data voor installatiebeheerders via internet altijd en overall beschikbaar. De verkregen data kan eventueel in tabellen geimporteerd worden om in andere applicaties weer gebruikt te kunnen worden.

 

Om PV installaties centraal te monitoren bieden we Solarfox displays waarop we in presentatievorm een diashow kunnen maken met opgewekte zonnstoom per uur, dag, maand of jaar. Daarnaast zijn er diverse opties om bv de bespaarde hoeveel CO2 weer te geven of het aantal bespaarde bomen. Dit kan gecombineerd worden met weerberichten, nieuwsberichten en afbeeldingen van uw eigen installatie / pand. Wij programmeren in overleg met u de diashow om een fraaie klantspecifiefe presentatie te maken. De displays zijn in diverse formaten verkrijgbaar boor zowel binnen als buiten gebruik.